Stubbfräsning

Stubbfräsning

Vår bemanningsleverantör ViggebyDrängen AB har köpt in en stubbfräs som använder vår lilla grävare som redskapsbärare.

Maskinen kommer in med en bredd på 80 centimeter och höjden av ett dörrhål. Eftersom grävaren är lätt blir skadorna på gräsytorna minimala. Stubbfräsning ger i dagsläget rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetskostnaden. För frågor eller bokningar ring Peter på telefon 0725-89 90 96.